TEA - Time Energy Attention

האם באמת אין לנו זמן?

אולי פשוט אין לנו כוח?
או שאולי אנחנו פשוט לא מרוכזים?

תיאוריה מעניינת שנתקלתי בה בעבר בהקשר של פרודוקטיביות נוגעת בדיוק בזה ← T.E.A

Time, Energy, Attention

לפי התיאוריה, רוב האתגרים העומדים בפנינו נחלקים לשלוש קטגוריות – זמן, אנרגיה וקשב.
כדי להבין טוב יותר איפה האתגר וכיצד לגשת לטפל בו עלינו להבין –
האם באמת אין לנו זמן?
אולי פשוט אין לנו כוח?
או שאולי אנחנו פשוט לא מרוכזים?
בכל מצב יש לפעול בצורה קצת אחרת כדי להתמודד עם האתגר.

אז בקצרה, מהם המצבים האפשריים?

יש זמן, יש אנרגיה, אין קשב ← מוסחים (distracted)
יש זמן, אין אנרגיה, יש קשב ← מותשים (exhausted)
אין זמן, יש אנרגיה, יש קשב ← מוצפים (overwhelmed)

בכל פעם ששאלתי את האנשים שעבדתי איתם על הנושא הזה הצלחנו לדייק ולמצוא את המרכיב המרכזי שיש לעבוד עליו כדי להיות יותר נינוחים ופרודוקטיביים.

בקווים כלליים:

מוסחים ← דגש על פוקוס, יעדים ונטרול הסחות דעת
מותשים ← דגש על רוטינות, מנוחה, פעילות ספורטיבית ותזונה
מוצפים ← דגש על אסטרטגיה, סדר ותכנון המשימות שיש לבצע

ברגע שנבין איפה האתגר נמצא, נוכל לפעול כדי להתמודד איתו ועם הזמן נהפוך ליותר פרודוקטיביים כי בהתאם לכך נתכנן את הלו"ז שלנו. אם תגידו לי שזה גם וגם וגם (אין זמן, אין אנרגיה ואין קשב) נשב יחד עד שנרד לשורש העניין ונבין מה הדבר העיקרי שמעכב ומפריע לכם ונתחיל משם. לאט לאט נתקדם, בשביל זה אני פה 😁

בברכת לכולנו N-Zman, אבל יש מה לעשות עם זה!